GroupM POV AVOD & SVOD

İnovasyon ve Partnerlik ekibinin, video platformları (*svod,**avod) hakkında Türkiye’de markalar için fırsatlar barındırmaya devam etmesiyle ilgili hazırladığı görüş yazısıdır.